Stor sommerdugnad

Årets sommerdugnad i Pressemuseet Fjeld-Ljom samlet flere aktive medlemmer enn vanlig, med mer aktivitet enn normalt på sommeren.

Stortingsrepresentant Ragnhild Male Hartviksen (A) får omvisning i setteriet av Jan Erik Øvergård fra Venneforeningen. Foto: Trond Degnes.

Vi fikk besøk av stortingsrepresentant Ragnhild Male Hartviksen (A) som sitter i Familie- og kulturkomiteen, og blant annet er talsperson når det gjelder kulturminnesaker. Hun fikk en grundig orientering om Venneforeningens mange prosjekter og omvisning i museet, og deltok også på middag sammen med dugnadsgjengen.

To utenlandske studenter deltok i årets dugnad, finansiert gjennom midlene vi har fått fra EU-kommisjonen og Europarådet.

Alt i alt ei vellykket uke med mange aktiviteter.

Les mer.