Høstdugnad og seminar

Litt av gjengen samlet til en velfortjent kaffepause. Fra venstre og rundt bordet sitter Torbjørn Eng, Gunnar Tronesvold, Arne Wold, Tor Ivar Bjørnå, Amanda Gibson, Maria Viirros, Carl P Løken, Bjørn-Erik Eriksen og Tore Tøndevold.

Ny aktiv uke i Pressemuseet Fjeld-Ljom, med stor dugnadsinnsats av et tjuetalls medlemmer av Venneforeningen. Nærmere 800 timer frivillig og gratis arbeide utført, med vedlikehold av maskiner, setting, ombrekking og trykking av årets museumsavis og seminar med tema «Drivkraft» på Smelthytta/Rørosmuseet.

Les mer om dugnaden og om seminaret.