Fjeld-Ljom på Nasjonalbiblioteket

Gratis museumsavis var populært i Nasjonalbiblioteket. Foto: Torbjørn Eng.

Mandag 30. september inviterte Nasjonalbiblioteket til et møte der skrifthistorikeren Øyvin Rannem snakket om  «Bokstavenes ideologi – om skrifttyper, makt og historie», i anledning Bokåret 2019. Det samlet over 100 tilhørere.

Pressemuseets venner hadde lagt ut et 20-talls gratis eksemplarer av den ganske ferske museumsavisa, trykket i Pressemuseet for et par uker siden, og disse forsvant som dugg for solen!

Rannem har bidratt med artikler i Store Norske Leksikon, bl.a. denne om skrifttyper.

Maskinen fra Maihaugen klar

I februar 2015 fikk Pressemuseet Fjeld-Ljom en generøs gave fra Stiftelsen Lillehammer Museum: Maihaugens Linotype settemaskin med utstyr. Etter grundig overhaling kan maskinen settes inn i produksjon. Norges fremste spesialister på settemaskiner har stått for arbeidet, f v. Jens Hystad, Stord, Tore Tøndevold, Lillehammer og Carl P. Løken, Mysen.

De har ikke skrevet noen timelister gjennom de mange og lange dagene som de har brukt på å få maskinen i funksjonell stand, men et løst anslag tilsier at i hvert fall 400 dugnadstimer har gått med.

Nå ser de tre fram til neste samling for Venneforeningen til Pressemuseet på Røros, i mars 2020, da Maihaugen-maskinen vil kunne levere sine første blylinjer til avisa som skal trykkes høsten 2020.

Vellykket dugnadshelg

Venneforeningen til Pressemuseet Fjeld-Ljom har gjennomført nok en vellykket dugnad, med produksjon av avis på gammelmåten og åpen dag, der et tallrikt publikum kom innom avishuset for å se hvordan aviser ble laget i «bly-tida».

Sommerdugnad 2019

I slutten av juli var deler av dugnadsgjengen samlet i Pressemuseet Fjeld-Ljom for vedlikehold av maskiner, setting av blysats til høstens museumsavis og annet forberedende arbeide før høstens aktiviteter.

En ny avis skal produseres ferdig og trykkes i september, da det også blir åpen dag i museet.

Les mer og se flere bilder fra dugnaden.

Jens Hystad ved settemaskinen i Pressemuseet.

Avishuset males

I juni ble arbeidet med oppussing av avishuset ved Hyttelva startet. Hele huset skal males, og det er MIST/Rørosmuseet som huseier som står ansvarlig for prosjektet. En av de fremste spesialistene på gamle maleteknikker, Jon Brænne, har avdekket spennende farger.

Røros Malerfirma ved daglig leder Sven Tore Tørres tar tatt på seg oppdraget med å male det tradisjonsrike avishuset, og da vi var på besøk var Nicole Schedalke og Per Hallstan i full sving med malerkostene.

Les mer om malingen av avishuset.

 

Bilder fra 1973

Odd Gullikstad ved ombrekkerbordet, foto trolig fra 1973.

I forbindelse med ønsket om å gjenskape de gamle redaksjons- og ekspedisjonslokalene i andre etasje i avishuset ved Hyttelva, har vi plukket fram noen bilder som ble tatt i 1973. Bildene ble tatt av Jan Erik Øvergård som begynte som journalistlærling i Fjell-Ljom i januar samme år.

Lite tenkte man da på at tilfeldige bilder som ble tatt i lokalene, skulle bli interessant dokumentasjon bortimot femti år senere.

Les mer.

Dugnad og konsert

Dugnadsgjengen fra Venneforeningen til Pressemuseet Fjeld-Ljom samlet til velfortjent kaffepause i forbindelse med dugnaden i mars 2019. Fra venstre og rundt sirkelen: Torjørn Eng, Arvid Rotbakken, Gunnar Tronesvold, Ragnar Løkken, Carl Peter Løken, Tore Tøndevold, Jens Hystad, Arne Wold, Bjørn Erik Eriksen , Per Hvamstad (styreleder i Venneforeningen).

Gjengen holdt det gående fra torsdag til lørdag, da dugnaden ble avsluttet med klassisk konsert som fylte museumslokalene med et lydhørt publikum, til toner som aldri før har vært å høre i det gamle trykkeriet.

Kjersti Rydsaa, cello, Andreas og Elis Grimstad, bratsj, og Cecilie Løken
Hesselberg, fløyte, fremførte verker av J.S.Bach, Paul Coletti, Henning
Kraggerud og Heitor Villa-Lobos. Konserten ble arrangert av venneforeningen i samarbeid med Vinterfestspill i Bergstaden.

Ellers ble dugnaden benyttet til stell og vedlikehold av maskiner, og forberedelser til trykking av neste museumsavis. Dette skjer i september, da det igjen blir åpne dager i det tradisjonsrike avishuset ved Hyttelva.

Tore Tøndevold, Jens Hystad og Carl Peter Løken i diskusjon ved en av settemaskinene.
Styreleder Per Hvamstad forbereder konsert.
Trykker Arvid Rotbakken tar helgevasken og gjør seg klar til konsert.
Andreas og Elis Grimstad, bratsj, foran et lydhørt publikum.
Kjersti Rydsaa, cello, og Cecilie Løken Hesselberg, fløyte.
Styreleder Per Hvamstad var full av lovord da han takket musikerne. her representert ved Kjersti Rydsaa og Cecilie Løken Hesselberg.
Aldri før har toner som de Kjersti Rydsaa og Cecilie Løken Hesselberg bød på, vært å høre i det gamle avishuset.

 

 

 

Innkalling til årsmøte – Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner

Det kalles med dette inn til årsmøte i Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner fredag 15. mars kl 18.00 med påfølgende middag Bergstaden Hotell Røros.

Sakliste
1) Godkjenning av innkalling og dagsorden
2) Valg av møteleder og sekretær, samt to til å undertegne protokollen
3) Styrets forslag til årsberetning og regnskap
4) Fastsettelse av kontingent.
5) Presentasjon av styrets arbeidsprogram og budsjett
6) Valg av styre- og varamedlemmer, samt valg av styreleder og nestleder
7) Valg av revisor
8) Valg av valgkomite
9) Innkomne saker


Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende 14 dg. før møtet, dvs 1. mars, sendes styrets leder: per.hvamstad@online.no.

Kl 19.30 middag, påmelding til styrets leder
Årsmelding vedlegges innkallinga. Øvrige dokumenter blir tilgjengelig på vår
heimeside: www.fjeld-ljom.no.


Dugnadsgjengen har samling torsdag 14 til lørdag 16. mars, oppstart av høstens Fjeld- Ljom, vedlikehold og overhaling av settemaskiner.

Lørdag 16 mars kl 12-16 Åpent hus i Pressemuseet Fjeld-Ljom Avishuset ved
Hittterelva Kl 15.30 Konsert Stopp pressen – slipp valsen løs.

Medlemskontingenten betyr mye for Pressemuseet Fjeld-Ljoms venners aktivitet, betal den og send oss din e-postadresse, så sparer vi tid og penger. Kontingenten er: Personer: 250,- Organisasjoner: 750,- Bedrifter. 1500,- til konto 42800529020. Takk!
Med hilsen
Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner
Per Hvamstad
Styreleder
(90102872, epost: per.hvamstad@online.no)

Vellykket dugnad i september

Ragnar Løkken arbeider med ombrekking av museumsavisa.

I dagene 5. til 9. september hadde Pressemuseet Fjelds-Ljoms Venneforening dugnad i avishuset på Røros. Maskiner ble ettersett og vedlikeholdt, og en ny firesiders museumsavis gjort ferdig og trykket på den gamle flattrykkpressa.

Lørdag var det åpent hus i avishuset, da mange interesserte fikk komme inn og se hvordan aviser ble laget i gamle dager.

Samtidig ble årets kulturminnedager markert på Røros, der også Forbundet for norske museumsvenner hadde lagt sitt årsmøte. Årsmøteutsendingene fikk omvisning i Pressemuseet og hadde lørdag kveld festmiddag der også dugnadsgjengen fra Fjeld-Ljom var invitert.