Ragnar Dahl til minne

Ragnar Dahl ved ombrekkingsbordet i Fjeld-Ljom.

Under dugnadsgjengens juli-samling kom den triste meldinga om at Ragnar Dahl var gått bort, 90 år gammel.  Beskjeden ga anledning til å tenke gjennom og takke for innsatsen. Med sin faglige bakgrunn som boktrykker og posisjon som teknisk rådgiver i Norske Avisers Landsforening, har Ragnar Dahl betydd svært mye for arbeidet med å sikre det unike tekniske kulturminnet og avishuset ved Hyttelva. Han la ned en svært aktiv innsats fra starten av bevaringsarbeidet og utover 1990-åra. Viktig utstyr ble sikret og gradvis kunne det gamle maskineriet på nytt produsere avis på gammelmåten med blysats. Dahl sørget også for at Pressemuseet har ei stor og viktig samling grafisk faglitteratur.

Stor takk for innsats og samarbeid.

Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner

Per Hvamstad

Årsmøte fredag 11. september

Viser til tidligere innkalling, datert 28. juli og minner om

Årsmøtet i Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner fredag 11. september kl 18.00 med påfølgende middag (husk påmelding til styreleder) Bergstaden Hotel Røros

Sakliste

 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Valg av møteleder og sekretær, samt to til å undertegne protokollen
 • Styrets forslag til årsberetning og regnskap
 • Fastsettelse av kontingent 2021.
 • Presentasjon av styrets arbeidsprogram og budsjett
 • Valg av styre- og varamedlemmer, samt valg av styreleder og nestleder
 • Valg av revisor
 • Valg av valgkomite
 • Innkomne saker

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende 14 dg før møtet, dvs 28. august, sendes styrets leder: per.hvamstad@online.no.

I huset ved Hyttelva har det vært produsert avis i over hundre år.

Årsmøtepapirer er tilgjengelig på vår heimeside: www.fjeld-ljom.no . På valg til styret er Ragnar Løkken, Jan Erik Øvergård og Per Hvamstad, dessuten varamedlemmene: Tor Inge Mølmann og Arne Ingar Bækken. Styreleder og nestleder velges blant styrets medlemmer og er på valg hvert år.

Dugnadsgjengen har samling 9. til 11. september, med produksjon av avis på gammelmåten med blysats.

Vi har gjort følgende koronatilpassinger: Fagseminaret 11- sept og Åpent hus i Avishuset 12. sept er sløyfet. Dugnadssamlinga og årsmøtet blir gjennomført i hh til gjeldende bestemmelser, med skriftlig påmelding / navnelister, avstand og pålagt forsiktighet.   

Medlemskontingenten betyr mye for Pressemuseet Fjeld-Ljoms venners aktivitet, betal den og send oss din epostadresse, så sparer vi tid og penger. Kontingenten er: Personer: 300,- Organisasjoner: 750,- Bedrifter. 1500,- til konto 42800529020 ellers bruk VIPPS 513265. På forhand mange takk

Med hilsen
Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner

Per Hvamstad
Styreleder
tlf 90102872
per.hvamstad@online.no)

Innkalling til årsmøte 2020

Dessverre ble jo vårens samling og årsmøte avlyst  grunnet korona-situasjonen, nå prøver vi oss på nytt

Det kalles med dette inn til årsmøte og fagseminar i Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner fredag 11. september kl 17.00 med påfølgende middag på Bergstadens Hotel, Røros.

Kl 19.30 middag, påmelding til styrets leder.

 Sakliste

 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Valg av møteleder og sekretær, samt to til å undertegne protokollen
 • Styrets forslag til årsberetning og regnskap
 • Fastsettelse av kontingent 2021
 • Presentasjon av styrets arbeidsprogram og budsjett
 • Valg av styre- og varamedlemmer, samt valg av styreleder og nestleder
 • Valg av revisor
 • Valg av valgkomite
 • Innkomne saker

Umiddelbart etter årsmøtet inviterer vi til et lite fagseminar, der vi drøfter oppgaver og utfordringer i arbeidet med å ta vare på og bruke gammel kunnskap og teknisk utstyr.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende 14 dager før møtet, dvs. 28. august, sendes styrets leder: per.hvamstad@online.no.

Årsmøtepapirer er tilgjengelig på vår heimeside: www.fjeld-ljom.no Sendes på oppfordring i posten eller på e-post. På valg til styret er Ragnar Løkken, Jan Erik Øvergård og Per Hvamstad, dessuten varamedlemmene: Tor Inge Mølmann og Arne Ingar Bækken. Styreleder og nestleder velges blant styrets medlemmer og er på valg hvert år.

Dugnadsgjengen har samling 9. til 12. september, med produksjon av avis på gammelmåten med blysats som oppgaver nr 1.

Lørdag 12. sept kl 12-16 Åpent hus i Pressemuseet Fjeld-Ljom Avishuset ved Hittterelva. Tema for årets kulturminnedager er: LÆRE, BRUKE, BÆRE  

Medlemskontingenten betyr mye for Pressemuseet Fjeld-Ljoms venners aktivitet, betal den og send oss din e-postadresse, så sparer vi tid og penger. Kontingenten er: Personer: 300,- Organisasjoner: 750,- Bedrifter. 1500,- til konto 42800529020 ellers bruk VIPPS 513265. På forhånd mange takk

Med hilsen
Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner

Per Hvamstad
Styreleder

tlf 90102872
epost: per.hvamstad@online.no)

Farsund-maskinene på plass

Gutta som ikke gir seg om døra er for lav: Ragnar Løkken, Carl P Løken, Tore Tøndevold, Arvid Rotbakken og Jens Hystad. (Foto: Per Hvamstad)

En settemaskin veier anslagsvis to og et halvt tonn. Det er omtrent det samme som en velvoksen bil i SUV-klassen. Forskjellen er at mens en bil har et relativt lavt tyngdepunkt (selv om det er en Suv) så er en settemaskin en ganske høyreist sak.

Dette gir seg utslag i sine utfordringer når en settemaskin, som den Pressemuseet har fått fra Farsund, skal inn på Rørosmuseets magasin for oppbevaring der.

Utfordringene i Farsund, da maskinen ble tatt ut av det gamle avishuset til Farsunds Avis, var så store at man rett og slett måtte ta hull på taket for å få maskinen ut.

Linotypen fra Farsund.

Riktig så ille var det ikke da maskinen skulle sikres i magasinet på Røros, men det ble fort klart at maskinen, plassert på doble paller, var for høy.

Dugnadsgjengen i Venneforeningen til Pressemuseet Fjeld-Ljom er imidlertid ikke av typen som gir seg om det oppstår en og annen litt kronglete situasjon. Så etter noen timers lirking og luring var maskinen fra Farsund på plass og sikret for ettertiden.

Godt jobbet!

Venneforeningens sommerdugnad 2020

Sommerens dugnadsgjeng har en liten kaffepause. Foran Venneforeningens leder, Per Hvamstad. Ellers fra venstre: Jens Hystad, Ragnar Løkken, Arvid Rotbakken, Carl P Løken og Tore Tøndevold.

Etter at vi måtte avlyse både dugnad, åpent hus og konsert i Pressemuseet Fjeld-Ljom i mars, på grunn av pandemien som da rammet landet med full tyngde, var det et hyggelig gjensyn for dugnadsgjengen å kunne møtes igjen nå i juli.

Maskiner det ikke er plass til i selve museet, står på lager vi disponerer i Rørosmuseets lokaler. Jens Hystad tar et overblikk.

Vi har forsøkt å ta igjen noe av arbeidet som skulle vært gjort i mars, samtidig som nye utfordringer alltid står i kø for den driftige Venneforeningen til Pressemuseet.

Nye maskiner er ankommet Røros i gave fra Farsund i Agder. En Ludlow tittelsettemaskin og en Lynotype settemaskin ble fraktet opp i mai, og ble i forbindelse med dugnaden nå i juli flyttet over i det permanente lageret som vi disponerer i lokalene til Rørosmuseet.

Tre kloke hoder, årelang erfaring og mye ekspertise samlet over et problem med en av settemaskinene. Tore Tøndevold, Jens Hystad og Carl P Løken.

Ellers ble dugnaden i juli benyttet til sedvanlig vedlikehold av maskiner og utstyr. Med fire operative settemaskiner og en flattrykkpresse, er det mer enn nok arbeide. Samtidig har vi påbegynt produksjonen av høstens firesidige avis, med setting av artikkelstoffet som skal inn i avisa.

I andre etasje i avishuset er vi endelig kommet i gang med rydding, med tanke på at disse lokalene skal tilbakeføres til noenlunde slik de var da avisas redaksjon og ekspedisjon holdt til her.

Ikke bare maskinene som må vedlikeholdes, Ragnar Løkken tar en runde med skurefilla under Lodlow’en.

Her er det blitt lagret mangt og mye opp gjennom åra, også sånt som ikke direkte har relevans til den gamle avisproduksjonen. Vi ønsker nå å frigjøre plass så lokalene framtrer med innredning og utstyr som er så autentisk som mulig i forhold til hvordan det var fram til tidlig 1970-tall, da det fortsatt ble redigert og produsert avis her.

Planen er også å få satt i stand et mørkerom, for å vise hvordan film ble framkalt og bilder ble laget, før den digitale tiden.

Det kan være lett for oss som er gamle å glemme at tiden går, og at det alt snart har gått en generasjon siden film, kjemikalier og mørkerommets «trolldomskunst» var hverdag i avisene.

(Tekst og foto: Jan Erik Øvergård)

Ikke så vanskelig å la seg fascinere og imponere av hvor avansert maskineri de gamle settemaskinene er.

Gamle maskiner fra Farsund

Ragnar Løkken, styremedlem i Venneforeningen til Pressemuseet Fjeld-Ljom, inspiserer Ludlow tittelsettemaskin etter transporten fra Farsund til Røros.

Torsdag 14. mai 2020 kom en verdifull transport fra Farsund i Agder til Røros. En Linotype settemaskin og en Ludlow tittelsettemaskin, begge bevart i det gamle avishuset etter at de sluttet å produsere i blysats i 1976.

Tore Heitmann, mangeårig faktor i Farsunds Avis, var også aktiv i de første årene til Venneforeningen til Pressemuseet Fjeld-Ljom.

Ringen er sluttet nå som det gamle utstyret som han sikret for ettertiden kommer til Pressemuseet.

Les mer.

Se video:

 

Avlyst årsmøte og samling

Dessverre ble det slik at vi avlyste årsmøtet og samlinga i mars. 10. mars kom det beskjed om at Vinterfestspill Bergstaden var avlyst etter anmodning fra Røros formannskap. Etter litt vurdering bestemte vi da at årsmøtet i Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner  og vårens samling på Røros også skulle avlyses. Da var vi jo litt i forkant av seinere begivenheter, men etter bare noen dager var Norge nærmest stengt.

Fortsatt is på det meste av Gjettjønna i begynnelsen av mai. Våren har det ikke så travelt på Røros.

Røros og Fjellregion har imidlertid hatt minimalt med coronatilfeller.

 

Nytt forsøk på Årsmøte og samling.

Etter to måneders stillstand, er jo Norge i ferd med å bli åpnet igjen. Så nå er det dags også for oss å legge planer for sommeren. I løpet av juli tar vi sikte på noen mindre samlinger av deler av dugnadsgjengen til vedlikehold og forberedelser til høstens utgave av Fjeld-Ljom. Det betyr at vi vurderer å avholde tradisjonelt årsmøte med samling i løpet av juli, sjølsagt tilpasset gjeldende anbefalinger.

Viss det ikke lar seg gjøre vil vi gjennomføre alternativt årsmøte. Sakene vil da bli sendt ut på epost / post med tilbakemeldingsfrist.

 

Høstens samling blir 9.-12.september

Høstens samling står fast. Dagene 9-12. september skal det produseres avis på gammelmåten med blysats, tilpasset de rammer som på den tid er fastsatt av myndighetene.

Vi har jo allerede fått beskjed om å legge ferien til Norge , så da kan Røros og Fjellregionen oppleves både i juli og september. Nærmere informasjon følger etter hvert.

Fortsatt god vår / sommer så lenge

Innkalling til årsmøte – Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner

Det kalles med dette inn til årsmøte i Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner fredag 13. mars kl 18.00 med påfølgende middag Bergstaden Hotell Røros

Kl 19.30 middag, påmelding til styrets leder

 Sakliste

 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Valg av møteleder og sekretær, samt to til å undertegne protokollen
 • Styrets forslag til årsberetning og regnskap
 • Fastsettelse av kontingent.
 • Presentasjon av styrets arbeidsprogram og budsjett
 • Valg av styre- og varamedlemmer, samt valg av styreleder og nestleder
 • Valg av revisor
 • Valg av valgkomite
 • Innkomne saker

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende 14 dager før møtet, dvs. 29. februar, sendes styrets leder: per.hvamstad@online.no.

Årsmøtepapirer blir tilgjengelig på vår heimeside: www.fjeld-ljom.no Sendes på oppfordring i posten eller epost. På valg til styret er Ragnar Løkken, Jan Erik Øvergård og Per Hvamstad, dessuten varamedlemmene: Tor Inge Mølmann og Arne Ingar Bækken Styreleder og nestleder velges blant styrets medlemmer og er på valg hvert år.

Dugnadsgjengen har samling torsdag 12. til lørdag 14. mars, oppstart av høstens Fjeld-Ljom, vedlikehold og overhaling av maskinene.

Lørdag 15. mars kl 12-16 Åpent hus i Pressemuseet Fjeld-Ljom Avishuset ved Hittterelva

Vinterfestspill i Bergstaden arrangeres også 12-15. mars.

Medlemskontingenten betyr mye for Pressemuseet Fjeld-Ljoms venners aktivitet, betal den og send oss din e-postadresse, så sparer vi tid og penger. Kontingenten er: Personer: 300,- Organisasjoner: 750,- Bedrifter. 1500,- til konto 42800529020 ellers bruk VIPPS 513265. På forhand mange takk

Med hilsen
Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner

Per Hvamstad
Styreleder
tlf. 90102872
per.hvamstad@online.no)

Fjeld-Ljom på Nasjonalbiblioteket

Gratis museumsavis var populært i Nasjonalbiblioteket. Foto: Torbjørn Eng.

Mandag 30. september inviterte Nasjonalbiblioteket til et møte der skrifthistorikeren Øyvin Rannem snakket om  «Bokstavenes ideologi – om skrifttyper, makt og historie», i anledning Bokåret 2019. Det samlet over 100 tilhørere.

Pressemuseets venner hadde lagt ut et 20-talls gratis eksemplarer av den ganske ferske museumsavisa, trykket i Pressemuseet for et par uker siden, og disse forsvant som dugg for solen!

Rannem har bidratt med artikler i Store Norske Leksikon, bl.a. denne om skrifttyper.

Maskinen fra Maihaugen klar

I februar 2015 fikk Pressemuseet Fjeld-Ljom en generøs gave fra Stiftelsen Lillehammer Museum: Maihaugens Linotype settemaskin med utstyr. Etter grundig overhaling kan maskinen settes inn i produksjon. Norges fremste spesialister på settemaskiner har stått for arbeidet, f v. Jens Hystad, Stord, Tore Tøndevold, Lillehammer og Carl P. Løken, Mysen.

De har ikke skrevet noen timelister gjennom de mange og lange dagene som de har brukt på å få maskinen i funksjonell stand, men et løst anslag tilsier at i hvert fall 400 dugnadstimer har gått med.

Nå ser de tre fram til neste samling for Venneforeningen til Pressemuseet på Røros, i mars 2020, da Maihaugen-maskinen vil kunne levere sine første blylinjer til avisa som skal trykkes høsten 2020.