Driftige trykkere før og nå

Maria Viirros finner kunstneriske uttrykksformer gjennom bruk av gamle trykketeknikker.

Aviser er blitt trykket og utgitt på Røros siden 1868. Nå trykkes riktig nok ikke dagsferske aviser lenger i noe trykkeri på Røros, men gjennom Pressemuseet Fjeld-Ljom holdes historien vedlike, og der trykker vi hvert år ei museumsavis på det gamle utstyret som gikk ut av ordinær produksjon i 1975.

Da vi skulle finne emner til foredrag om «Drivkraft» i forbindelse med årets kulturminnedager, var det naturlig å trekke linjene fra de første avisene på Røros – og fram til vår tid da de gamle teknikkene blir plukket opp av unge mennesker – i nye sammenhenger.

Les mer om seminaret «Driftige trykkere før og nå».

Sommerhilsen til medlemmene

Vaffelmøte med f.v. Erling Busch, ordfører Isak Busch, Jens Hystad og Arvid Rotbakken.

Medlemmer som vi har e-postadresse til får en liten sommerhilsen fra Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner i disse dager. Der forteller vi litt om sommerens aktiviteter og planer for høsten.

Vi har i sommer hatt besøk av både Røros-ordføreren og direktøren for Museene i Trøndelag, og fått anledning til å presentere våre tanker for det unike avishuset på Røros.

Les sommerbrevet på nett.

Møte med direktørene

Under dugnadsuka til Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner så hadde vi også besøk av administrerende direktør Karen Espelund fra Museene i Sør-Trøndelag (MiST), sammen med direktør Tone Rygg ved MiST-avdelingen på Røros (Rørosmuseet). Vi fikk både presentert Fjeld-Ljom og Venneforeningen for direktørene, og hadde en nyttig meningsutveksling.

Les mer.

Karen Espelund, MiST og Tone Rygg, Rørosmuseet. Foto: Cecilie Bergan Stuedal

350 timer sommerdugnad

Jens Hystad og Arvid Rotbakken diskuterer detaljer ved pressa, før trykkingen av årets museumsavis begynner.

I løpet av dagene 29. juni til 2. juli har Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner lagt ned nærmere 350 timer i dugnad i avishuset ved Hyttelva. Maskiner er vedlikeholdt, tekst er satt på settemaskinene og sider til årets museumsavis er brukket om.

Vi har også hatt møter med ordfører Isak V Busch og administrerende direktør Karen Espelund i MiST (Museene i Trøndelag) for å fortelle om det viktige arbeidet vi mener at vi gjøre.

Les mer.

Åpent hus i sommer

Bjørn-Erik Eriksen og Ane Thon Knutsen ved ombrekkerbordet under en tidligere dugnadssamling.

I dagene onsdag 29. juni til lørdag 2. juli har Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner dugnadssamling i avishuset ved Hyttelva på Røros. Dørene er åpne og vi har strøm på maskinene, så det er bare å komme innom for de som ønsker å se hvordan aviser ble laget i gamle dager.

Dugnadssamlinga denne gangen går ut på, som alltid når vi samles, ettersyn og vedlikehold av maskinparken. Vi skal også begynne å trykke museumsavisa som skal gjøres ferdig til høsten, ved neste dugnadssamling i september.

Fjeld-Ljom i Europa

Artikkelforfatter og Pressemuseets styreleder klar for konferanse i Frankrike. Foto: Annikki Torgersen.

Styreleder med følge har vært på museumskonferanse i Frankrike, i det storslagne AMI-museet like sør for Paris. Avishuset vårt ved Hyttelva blir lite i sammenligning, men vi er fortsatt et ganske unikt museum, fikk vi lært.

Les mer.

Ny presse i Pressemuseet

Det første vaffelmøtet, Fra venstre: Ragnar Løkken, Beate Møller, Trine Schmidt og Eli Neby.

Pressemuseet Fjeld-Ljom rommer flere trykkpresser, både små og store. Den siste tilveksten er ei presse som ikke gjør så mye ut av seg i størrelse, men som vi tror vil bli satt pris på av den driftige dugnadsgjengen når de samles.

Vaffelpressa ble prøvekjørt da et nytt arbeidsutvalg hadde sitt første møte. Utvalget består av to varamedlemmer til styret, Beate Møller og Eli Neby, sammen med Trine Schmidt som alt har vært aktiv medspiller i Pressemuseet i flere år.

Utvalget skal arbeide med flere nye tiltak, som støttespillere til styret, bl.a. ved å bistå styreleder med arbeidet i å søke om økonomisk støtte til Venneforeningens virksomhet. De skal også være med og sørge for at flere får tilgang til Pressemuseet, blant annet gjennom spesielle opplegg for barn og unge.

Vi er veldig glade for at de tre aktive og ressurssterke damene velger å bruke av fritiden sin på Fjeld-Ljom!

Fellesforbundet støtter Fjeld-Ljom

Fellesforbundet i LO, som også organiserer grafiske fagfolk, har gitt Pressemuseet Fjeld-Ljom et tilskudd på 5.000 kroner til rekrutterings- og opplæringsarbeidet. Noe vi selvsagt er svært takknemlig for. Dette viser at også dagens fagorganiserte grafikere støtter arbeidet med å ivareta de historiske kunnskapene i faget. På bildet Jens Hystad (t.v.) som har vært frivillig dugnadsarbeider i Fjeld-Ljom i mer enn 30 år, sammen med rekruttene Tor Ivar Bjørnå og Petter Bratland.

Utmerkelse til nestorene

Fra venstre: Ragnar Løkken, Carl P. Løken, Jens Hystad og Per Hvamstad.

Under årsmøtet til Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner fredag 18. mars ble det  velfortjente utmerkelser til de fire personene som hver på sitt vis har vært krumtapper i foreningens virksomhet i mange år: Ragnar Løkken, Carl P. Løken, Jens Hystad og Per Hvamstad.

Hvamstad har sittet som foreningens styreleder uavbrutt siden 2010, inntil han i fjor etter eget ønske takket av. Minst like lang fartstid i Venneforeningen har også de tre øvrige, og eneste grunn til at de ikke tidligere har fått Fjeld-Ljoms utmerkelse, en sølvnål med avishuset som motiv, er at de selv har sittet i foreningens styre.

I tillegg til hver sin nål, fikk de fire nestorene en tegning signert Stian Tranung, foreningenes egen «hustegner».