Seminar og åpen dag

Lars Os besøkte Pressemuseet Fjeld-Ljom i sommer, før han reiste over til USA for å begynne som NRKs nye korrespondent.

Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner på Røros, inviterer til seminar om dialogen i det offentlige rom – før og nå, fredag 24. september kl. 16.00 på Bergstadens Hotel, Røros.

Pressemuseet ivaretar historien, hvordan aviser ble produsert, fra redaksjon til ferdig trykk, før internett og sosiale medier så dagens lys. Den gang papiravisa var kanskje det viktigste element i dialogen i det offentlige rom. I dette seminaret trekker vi historien videre til dagens virkelighet, med smarttelefoner, sosiale medier og en framtid som vi bare aner konturene av.

 Vi har fått med oss en rekke interessante bidragsytere til seminaret.

Innledning ved
Per Hvamstad og Jan Erik Øvergård
Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner
Hvordan var nå egentlig den offentlige dialogen før Internett?

Nils Kåre Nesvold
Redaktør i Fjell-Ljom
Lokalavisas rolle i det nye mediebildet

 

Lars Os
NRKs nye korrespondent i USA
Døgnkontinuerlig dialog i statskanalen, med tittere, lyttere, lesere, på ekte Os-dialekt

Marit Brandsnes

Lærer i grafiske fag ved Arbeiderbevegelsens folkehøyskole, Ringsaker
Bruken av gamle teknikker i grafisk utdanning

 

Liv Maren Mæhre Vold
Redaktør i Tynsetingen/Alvdal midt i væla/Folldalsportalen
Nettaviser med dialog 24/7 setter dagsorden i lokalsamfunnet

 

Medlemmer av Venneforeningen har gratis adgang til seminaret, mens øvrige betaler kr. 100,-. Medlemskap kan tegnes ved inngangen. Maks antall i lokalene er 40 personer, og «først til mølla» gjelder, uten forhåndsregistrering.

Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner avholder sitt årsmøte umiddelbart etter seminaret.

Lørdag 25. september er det åpen dag i avishuset ved Hyttelva, med demonstrasjon av gamle maskiner og trykking av museumsavisa.

Høstsamling 22. til 25. september

Carl P Løken (t.v.) og Arvid Rotbakken diskuterer noen finurligheter med trykkmaskinen under dugnaden i juni 2021.

Høstens samling i Pressemuseet Fjeld-Ljom er nå berammet til uke 38, 22. til 25. september.

Det blir dugnad i Venneforeningen, med ferdigstilling og trykking av årets museumsavis, seminar, årsmøte og åpen dag der alle som vil kan komme og se hvordan avis ble laget i gamle dager.

Les sommerbrevet fra leder i Venneforeningen, Per Hvamstad.

Frivillige er en stor ressurs

Per Hvamstad

Familie- og Kulturkomiteen på Stortinget ser på de frivillige som en stor ressurs for museas arbeid og som ei viktig bru til samfunnet rundt musea, skriver leder av Venneforeningen til Pressemuset Fjeld-Ljom, Per Hvamstad. Han er også nestleder i Forbundet for norske museumsvenner.

Les hele artikkelen.

Vellykket dugnadsuke

Dugnad i Pressemuseet Fjeld-Ljom, med Gunnar Tronesvold i konsentrert arbeide på settemaskinen. 

Første uka i juni 2021 hadde vi en vellykket dugnadsuke i Pressemuseet Fjeld-Ljom, med vedlikehold av maskiner og produksjon av sats til avisa som skal trykkes til høsten.

Les mer

Årsmøte 2021 utsatt til september

På grunn av den usikre situasjonen med stor smittespredning i Fjellregionen, har Venneforeningen til Pressemuseet Fjeld-Ljom bestemt at årsmøtet blir utsatt til høsten, fredag 10. september.

Venneforeningen tar sikte på en samling  8.-12. september med produksjon av avis, åpen dag og altså årsmøte

Les mer

Fin omtale i Magasinet

Det gamle avishuset på Røros hadde i våres storfint besøk fra hovedstadspressen. Journalist Hanne Kullerud Nielsen og fotograf Tormod Ytrehus fra Magasinet for fagorganiserte laget en flott artikkel om Pressemuseet og Venneforeningen.

Artikkelen sto på trykk i nummer 4/2021 av Magasinet som blant annet går til alle medlemmer av Fellesforbundet i LO.

Faksimile fra artikkelen. F.v. Ragnar Løkken, Jan Erik Øvergård og Per Hvamstad fra Venneforeningen til Pressemuseet.

Leder i Venneforeningen, Per Hvamstad, viste rundt i museet, sammen med styremedlemmene Ragnar Løkken og Jan Erik Øvergård.

Resultatet ble en fin artikkel, der ikke minst historiens lange linjer og betydningen av fagorganisering for typografene trekkes fram.

Hele artikkel som PDF kan leses her.

Aktivitetsplan for 2021

Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner har hatt styremøte og lagte planer for resten av 2021, fortsatt med en viss usikkerhet for hvordan pandemien vil påvirke aktivitetene.

Samlinger 2021:

Vår / sommer samlinga: Fastsatt til uke 22, 3.-5.juni.

Årsmøtet ble fastsatt til fredag 4. juni.

Høstsamlinga: Fastsatt til uke 36, 8.-12.sept.

Seminar, 10. september:  Avis, nyhetsformidling før og i dag, samarbeid med lokale mediebedrifter.

Åpen dag, markering av Kulturminnedagen 11. september, tema for kulturminnedagene er DIALOG.

Informasjon om dugnadsgjengen.

Dugnadsgjengen er i beredskap, ser fram til å møtes, rydde, vedlikeholde og starte produksjon av avis. Etter september-samlinga 2020 har Jan Erik Øvergård ledet en lokal dugnadsgjeng som har ryddet, systematisert bilder, arkivalia, klisjeer og anna materiale som er samlet i andre etasje. Ikke minst mye interessant stoff fra Fjeld-Ljoms nyere, moderne historie, med offsetperioden 1975-79. En periode som også er viktig å formidle. Arbeidet er gjort i nær kontakt med Rørosmuseet.

Vårdugnaden utsatt

Den planlagte vårdugnaden i Pressemuseet Fjeld-Ljom i mars er utsatt inntil videre. Smittevernmyndighetene i Røros har frarådet alle arrangement med tilreisende fra andre deler av landet. Seminaret som var tenkt holdt i forbindelse med dugnaden er også utsatt av samme årsak.

Styret i Venneforeningen vil se smittesituasjonen og myndighetenes tilrådinger an, og dersom situasjonen bedrer seg, slik at vi igjen kan samles, vil det bli forsøkt avholdt dugnad og seminar på forsommeren, mai/juni.

Nærmere beskjed kommer.

Dugnad september 2020

I dagene 9. til 11. september var den ivrige dugnadsgjengen i Venneforeningen til Pressemuseet Fjeld-Ljom igjen samlet i avishuset ved Hyttelva på Røros.

På grunn av den spesielle situasjonen i år, med koronapandemien, kunne vi ikke arrangere noen åpen dag. Men avis ble produsert på gammelmåten, som det er blitt gjort hvert år siden 1990-tallet.

Her er noen videoglimt fra dugnaden:

 

Ragnar Dahl til minne

Ragnar Dahl ved ombrekkingsbordet i Fjeld-Ljom.

Under dugnadsgjengens juli-samling kom den triste meldinga om at Ragnar Dahl var gått bort, 90 år gammel.  Beskjeden ga anledning til å tenke gjennom og takke for innsatsen. Med sin faglige bakgrunn som boktrykker og posisjon som teknisk rådgiver i Norske Avisers Landsforening, har Ragnar Dahl betydd svært mye for arbeidet med å sikre det unike tekniske kulturminnet og avishuset ved Hyttelva. Han la ned en svært aktiv innsats fra starten av bevaringsarbeidet og utover 1990-åra. Viktig utstyr ble sikret og gradvis kunne det gamle maskineriet på nytt produsere avis på gammelmåten med blysats. Dahl sørget også for at Pressemuseet har ei stor og viktig samling grafisk faglitteratur.

Stor takk for innsats og samarbeid.

Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner

Per Hvamstad